S.M.NOWA

Kompleks Apartamentowo-Biurowy S.M.Nowa | S.M.Nowa Apartment-Office Complex

Adres | Address: Warszawa, al.Jerozolimskie 155
Klient | Client: S.M.Nowa
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Jacek Nalewajski
Powierzchnia | Area: 25.610m2
Kubatura | Volume: 76.830m3
Realizacja | Completion: 1996
Fotografie | Photos: © żera² ARCHITEKCI

smnowa 01

smnowa 02