O nas | About

żera ² ARCHITEKCI jest biurem architektonicznym prowadzonym przez Tadeusza A. Żera i Marcina Żera, będącym kontynuacją działalności pracowni projektowej J&T PARTNER założonej w 1993 r.
Do głównych obszarów działalności biura należy projektowanie budynków mieszkaniowych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie modernizacji obiektów zabytkowych.
Dążymy do tego, aby nasze projekty charakteryzowały się wysoką jakością autorskich rozwiązań oraz harmonijnie łączyły w sobie aspekty funkcjonalne, estetyczne, ekologiczne oraz ekonomiczne.
Zapewniamy obsługę procedur administracyjnych, a także oferujemy wsparcie we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, od wstępnych analiz i koncepcji, przez wielobranżowe projekty budowlane, przetargowe i wykonawcze oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad ich realizacją.
Chcąc zapewnić najwyższą jakość dokumentacji korzystamy z najnowszej generacji programów wspomagających proces projektowy. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami branżowymi, inżynierami oraz rzeczoznawcami.
Naszym najważniejszym celem jest, aby wsparcie i bliska współpraca z Inwestorem zakończyły się realizacją spełniającą oczekiwania oraz przyjazną dla przyszłych użytkowników.

żera ² ARCHITEKCI is an architectural office ran by Tadeusz A. Żera and Marcin Żera, continuing work of J&T PARTNER design studio established in 1993.
Our office’s main area of operation is designing residential, office and public utility buildings. We have vast experience with modernizations of historic buildings.
We aim at making projects full of high quality original solutions, fusing functional, estethic, ecological and economical aspects.
We provide our service with administrative procedures and offer assistance at all stages of investment process, from preliminary analysis and concepts, through interdisciplinary building, tender and executive designs to supervision of building’s construction.
We use high-tech design support software to deliver high quality project documentation. We cooperate with experienced branch designers, engineers and surveyors.
Our main goal is to complete process of assistance and close cooperation with the Investor with building that fulfils expectations and is friendly to it’s future residents.