PW Tulipan

Politechnika Warszawska – Dom Studencki Tulipan |
Warsaw University of Technology – Student House Tulipan

Adres | Address: Warszawa, ul.Akademicka 5
Klient | Client: Politechnika Warszawska
Autorzy | Authors: Wincenty Szober, Tadeusz A.Żera
Powierzchnia | Area: 4.810m2
Kubatura | Volume: 16.320m3
Realizacja | Completion: 1987