PW Babilon

Politechnika Warszawska – Dom Studencki Babilon |
Warsaw University of Technology – Student House Babilon

Adres | Address: Warszawa, ul.Kopińska 12/16
Klient | Client: Politechnika Warszawska
Autorzy | Authors: Jacek Nalewajski
Powierzchnia | Area: 12.600m2
Kubatura | Volume: 40.390m3
Realizacja | Completion: 1982