Oddział Banku BGŻ

Siedziba Oddzialu Banku BGZ | BGZ Bank Branch office

Adres | Address: Warszawa, ul.Chełska 19/21
Klient | Client: Bank BGŻ
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Jacek Nalewajski
Powierzchnia | Area: 500m2
Kubatura | Volume: 4.100m3
Realizacja | Completion: 1993