Hotel Marriott

Hotel Marriott | Marriott Hotel

Adres | Address: Warszawa, al.Jerozolimskie 65/79
Autorzy | Authors: Ivo Majorinc z zespołem, część architektoniczna nadzór – Tadeusz A.Żera, Jan Romanowski
Projekt | Design: 1987
Realizacja | Completion: 1989

marriott01