Kino Kosmos

Modernizacja i Przebudowa Sali w Kinie Kosmos | Auditorium Modernization and Reconstruction in Kosmos Cinema

Adres | Address: Lublin, ul.Króla Leszczyńskiego 60
Klient | Client: Instytucja Filmowa Max-Film S.A.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Jacek Nalewajski
Ilość sal | Number of auditoriums: 1
Ilość miejsc | Number of seats: 467
Projekt | Design: 2004