Epique

Budynek mieszkalny wielorodzinny ,Epique’ | ‚Epique’ apartment building

Adres | Address: Warszawa, ul.Czechowa
Klient | Client: Bouygues Immobilier Polska Sp.z o.o.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Rafał Laskowski, Mariusz Królikowski, Marcin Żera
Powierzchnia | Area: 4.807m2
Kubatura | Volume: 30.805m3
Kondygnacje nadziemne | Above-ground storeys: 7
Kondygnacje podziemne | Underground storeys: 1
Ilość mieszkań | Number of apartments: 79
Projekt | Design: 2016
Realizacja | Completion: 2019
Fotografie | Photos: © żera² ARCHITEKCI