Przebudowa i nadbudowa Budynku Biurowego

Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego | Reconstruction and superstructure of an office building

Adres | Address: Warszawa, ul.Elektryczna 2A
Klient | Client: Polimex-Mostostal S.A.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Maja Chodorowska, Ania Frączkowska
Powierzchnia | Area: 2.115m2
Kubatura | Volume: 43.814m3
Kondygnacje nadziemne | Above-ground storeys: 6
Kondygnacje podziemne | Underground storeys: 3
Projekt | Design: 2010

elektryczna03

elektryczna02