Smulikowskiego 4C

Budynek mieszkalny wielorodzinny ,Bulwary Wiślane’ | ‚Bulwary Wislane’ apartment building

Adres | Address: Warszawa, ul.Smulikowskiego 4C
Klient | Client: Vivartis Sp.z o.o.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Marcin Żera, Rafał Laskowski, Mariusz Krukowski
Powierzchnia | Area: 2.852m2
Kubatura | Volume: 15.517m3
Kondygnacje nadziemne | Above-ground storeys: 6
Kondygnacje podziemne | Underground storeys: 2
Ilość mieszkań | Number of apartments: 24
Projekt | Design: 2009; 2018-2019
Realizacja | Completion: 2021
Fotografie | Photos: ©Piotr Krajewski