Siedziba II Oddziału PBI

Siedziba II Oddzialu PBI | PBI 2nd Branch Office

Adres | Address: Warszawa, ul.Krucza 24/26
Klient | Client: PBI
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Marek Różański
Powierzchnia | Area: 1.790m2
Realizacja | Completion: 1995