Kino Sybilla

Modernizacja Sali w Kinie Sybilla | Auditorium Modernization in Sybilla Cinema

Adres | Address: Puławy, ul.Partyzantów 6
Klient | Client: Instytucja Filmowa Max-Film S.A.
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Jacek Nalewajski
Ilość sal | Number of auditoriums: 1
Ilość miejsc | Number of seats: 335
Projekt | Design: 2001