Biuro Maklerskie PBI

Biuro Maklerskie PBI w Hotelu Metropol | PBI Broker Office in Metropol Hotel

Adres | Address: Warszawa, ul.Marszałkowska 99A
Klient | Client: PBI
Autorzy | Authors: Tadeusz A.Żera, Jacek Nalewajski
Powierzchnia | Area: 450m2
Realizacja | Completion: 1995